Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Van idee tot ondernemingsplan

Je hoofd zit ongetwijfeld boordevol schitterende ideeën. Tijd dus om deze concreet vorm te geven. Zet je idee, je middelen en je inkomstenbronnen op papier in je ondernemings- en financieel plan. Op die manier krijg je een globaler en duidelijker beeld van welke risico’s je zal nemen en welke slaagkansen jouw project heeft.

Je ondernemingsplan

In je ondernemingsplan moeten je activiteiten, de markt waarin je wil werken en je concurrentiepositionering worden beschreven. Dit geeft inzicht in waar je met je onderneming naartoe wil en wat je ermee wenst te bereiken. Volgende zaken moeten er dus zeker in worden opgenomen:

 • je doelstellingen
 • je hoofdactiviteit: producten en/of diensten – met hun toekomstperspectieven
 • een marktanalyse: Is er voldoende ruimte op de markt? Is het project rendabel?
 • een analyse van de concurrentie
 • je marketingstrategie
 • de resultaten die je wil boeken
 • de bedrijfsorganisatie: organigram, productie, distributie, administratie, enz.
 • je troeven op het vlak van bedrijfsbeheer

Het opstellen van een duidelijk ondernemingsplan is niet enkel voordelig voor jou als ondernemer, het is zelfs meestal verplicht wanneer je subsidies of  financiering wenst aan te vragen.

 

Meer info:

Ben je zelf geen held in het maken van berekeningen of voel je jezelf toch ietwat onzeker? Laat je dan ondersteunen door een boekhouder of maak een afspraak met de Securex Business coach.

Je financieel plan

Bij het oprichten van een vennootschap als BVBA, NV, Commanditaire Vennootschap of CVBA, ben je verplicht een financieel plan op te stellen. Dit moet aan een notaris worden voorgelegd om zo je opstartkapitaal te verantwoorden. Hoewel het niet bij alle ondernemingsvormen verplicht is om een financieel plan op te stellen, is het toch interessant dit – al dan niet vereenvoudigd - te doen. Zo krijg je zelf een beter inzicht in je mogelijke inkomsten en uitgaven.

De inhoud van het financieel plan is gebaseerd op verschillende gegevens zoals je doelstellingen, je marktgegevens en je gekozen diensten of producten en beschrijft je inkomstenbronnen en je mogelijke kosten.

Een gouden raad: onderschat de kosten niet en creëer voldoende ruimte om je bedrijf levensvatbaar te houden. Om zo volledig mogelijk te werk te gaan, moet je financieel plan de volgende zaken bevatten:

 • Een beschrijving van je activiteiten
 • Een inschatting van je te verwachten zakencijfer
 • Een berekening van je te verwachten rendabiliteit
 • Je financieringswijze (kapitaal, lening, andere, ..)

 

Meer info:

Voor verdere informatie kan je ook steeds terecht bij het
dichtstbijzijnde Securex Ondernemingsloket.