Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Je sociale zekerheid als zelfstandige

Net zoals een gewone werknemer – die het maandelijks van zijn brutoloon ziet gaan – moet je als zelfstandige ondernemer ook sociale bijdragen leveren. Door je aan te sluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds krijg je als zelfstandige recht op verschillende verzekeringen.

De berekening van de sociale bijdragen

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voorlopig berekend op de inkomsten die je hebt als zelfstandige van de voorbije drie jaar.

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het bepalen van je persoonlijke sociale bijdragen zoals onder meer:

  • Je hoedanigheid – bijberoepers betalen minder sociale bijdragen dan hoofdberoepers.
  • Gepensioneerden of meewerkende echtgenoten.

De sociale bijdragen die je persoonlijk betaalt, worden gezien als een beroepskost. Dit wil zeggen dat ze dus volledig aftrekbaar zijn en worden berekend op je netto belastbaar jaarinkomen (bruto jaarinkomen als zelfstandige, na aftrek van de kosten, maar voor belastingheffing).

Als startende zelfstandige geldt er een aangepaste regeling waarbij wettelijke minimumbijdragen zijn vastgelegd. Aangezien het sociaal verzekeringsfonds je nettoberoepsinkomen nog niet kent, betaal je slechts voorlopige bijdragen. Deze voorlopige bijdragen zijn gebaseerd op een forfaitair geschat inkomen van
€ 13 550,50* voor de hoofdberoeper en op € 1 499,14* voor de bijberoeper.

*basisinkomen in 2018

Na twee jaar zal de fiscus je beroepsinkomen meedelen aan het sociaal verzekeringsfonds en worden de sociale bijdragen definitief berekend. Je zal op dit moment het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen moeten bijbetalen of terugkrijgen. We noemen dit de ‘regularisatie’ van je sociale bijdragen.

Indien gewenst, is het ook mogelijk om de sociale bijdragen te laten aanpassen. Dan worden ze bepaald op je te verwachten inkomen en is de kans kleiner dat je na de periode van 3 jaar een fikse som zal moeten bijbetalen omdat je inkomsten hoger liggen dan het forfaitair bepaalde bedrag.

Wens je meer informatie over de sociale bijdragen? Contacteer ons dan of ga langs bij een Securex Ondernemingsloket.

Wanneer sociale bijdragen betalen?

Als zelfstandige betaal je je sociale bijdragen per kwartaal en niet maandelijks. De sociale bijdragen moeten uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening staan van het sociaal verzekeringsfonds.

Hoe aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds?

Zowel als zelfstandige in hoofd- als in bijberoep kan je jezelf aansluiten bij een sociale kas/sociaal verzekeringsfonds. Dit kan zeer eenvoudig door het invullen van het aansluitingsformulier. Klik hier voor het formulier. Let op: dit moet gebeuren voor de aanvang van je activiteiten.

Waarom sociale bijdragen betalen?

Door het betalen van je sociale bijdragen, krijg je recht op bepaalde sociale rechten zoals

  • Kinderbijslag (gezinsbijslag)
  • Dienstencheques voor moederschapshulp
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering (enkel in hoofdberoep)
  • Overbruggingsrecht (enkel in hoofdberoep)
  • Wettelijk pensioen
  • Moederschapsverzekering of moederschapshulp

 

Meer info:

Wil je meer info over je sociale bijdragen? Bekijk hier ons overzicht van de mogelijke bijdragen.