Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Verzekeringen voor zelfstandigen

Door je aansluiting bij het Securex sociaal verzekeringsfonds, krijg je recht op verschillende verzekeringen die je kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van je zelfstandige activiteiten.

Mogelijke verzekeringen

Als zelfstandige zijn er een aantal verzekeringen waar je beroep op kan doen om jezelf, je omgeving en je activiteiten van  zoveel mogelijk risico’s te vrijwaren.

Hoewel een groot deel van de risico’s reeds wordt opgevangen door je aansluiting bij het ziekenfonds, zijn er nog een heel aantal bijkomende opties om jezelf te beschermen. De meest voorkomende verzekeringen voor zelfstandigen zijn bijvoorbeeld:

 • Gewaarborgd inkomen (bescherming van inkomstenverlies bij ziekte)
  De verzekering gewaarborgd inkomen beschermt je als zelfstandige wanneer je door een ongeluk of ziekte lange tijd niet kan werken.
  Meer info over deze verzekering bij Securex vind je hier.

 • Beroepsaansprakelijkheid
  Voor bepaalde beroepen is een extra beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist of zelfs verplicht. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt je indien je derden schade berokkent als gevolg van beroepsfouten en is afgestemd op de beroepscategorie waarin je je bevindt.

 • Hospitalisatieverzekering
  Naast je recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg via je ziekenfonds kan je een bijkomende verzekering via je makelaar of mutualiteit afsluiten die de kosten van een ziekenhuisopname bij ziekte of ongeval dekt.

 

Ook de volgende verzekeringen zijn interessant om in overweging te nemen:

 • Overbruggingsrecht
  Hier heb je als zelfstandig ondernemer recht op wanneer je je sociale bijdragen betaalt. Het overbruggingsrecht zorgt ervoor dat, wanneer je er een aanvraag voor indient, je verzekerd blijft voor de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging voor maximaal 4 kwartalen en dat je tijdelijk een uitkering kan verkrijgen.
 • Bescherming van je eigen woning tegen beslag
  Wanneer je een eenmanszaak opent of een bepaald type vennootschap (vof, Commanditaire Vennootschap of CVBA), dan ben je niet beschermd tegen schulden van de zaak. Om die reden neem je best een verzekering op bescherming van je woning om te voorkomen dat deze in beslag wordt genomen bij grote schulden of een eventueel faillissement.

 

Meer info:

Voor meer informatie betreffende de verzekeringen kan je terecht bij je dichtstbijzijnde Securex Ondernemingsloket of stel ons een vraag via mail.