Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Je btw-nummer aanvragen

Elke onderneming in België is normaal btw-plichtig. Bij de aanvraag van je ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan je ook je btw-nummer aanvragen. Op die manier wordt je ondernemingsnummer geactiveerd als je btw-nummer.

De btw-regeling

Indien je btw-plichtig bent, moet je btw-aangiften doen. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk:

 • Kwartaalaangiften
  Indien je een omzet draait van maximaal 2 500 000 euro (excl. btw), dan kan je kiezen voor kwartaalaangiften.
 • Maandaangiften
  Indien je omzet draait die hoger is dan 2 500 000 euro (excl. btw), dan moet je maandaangiften doen.
 • Forfaitaire aangiften
  Indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan je ook genieten van een forfaitaire regeling:
  • Je bent een natuurlijk persoon, een bvba, een commanditaire vennootschap of een VOF.
  • Minstens 75% van je omzet bestaat uit activiteiten waarvoor geen factuur moet worden uitgereikt.
  • Je jaarlijkse omzet is niet hoger dan 750 000 euro (excl. btw)
  • Je activiteiten vallen onder één van de volgende lijsten. Klik hier.
 • De vrijstelling voor kleine ondernemingen
  Indien je onderneming een jaaromzet draait onder de 25 000 euro (excl. btw), dan kan je in sommige gevallen kiezen voor een vrijstelling van de btw. Dit wordt voornamelijk gedaan bij bijberoepers.

Wens je meer info over de verschillende BTW-regelingen? Bekijk dan de site van de FOD Financiën.

De aanvraag

De aanvraag van een ondernemingsnummer en van een btw-nummer kan je indienen bij je Securex Ondernemingsloket en heeft een kostprijs van €60,00 (excl. btw).

Uitzonderingen

Bepaalde ondernemingen zijn niet btw-plichtig. Zo zijn kleine ondernemingen (max. € 25 000 jaaromzet) vrijgesteld van de btw-plicht en ze moeten bijgevolg geen btw aanrekenen aan hun klanten. Voornamelijk de bijberoepers vallen onder deze regel.

Wat houdt zo’n vrijstelling nu juist in?

 • Je onderneming kan haar omzet zonder btw realiseren.
 • Je kan als onderneming geen aftrek doen van je btw op je aankopen.
 • Je zal geen periodieke aangifte moeten indienen.

Uiteraard zijn er ook nog een paar verplichtingen waaraan je moet voldoen als onderneming indien je wenst gebruik te maken van de vrijstellingsregel:

 • Je facturen moeten de volgende vermelding bevatten: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”.
 • Vóór 31 maart van elk jaar moet een klantenlisting worden ingediend.

Let wel, er zijn bepaalde activiteiten die uitgesloten worden van de vrijstellingsregel zoals o.a. handelaars in tabaksproducten, de vismijnen, verrichter van werk in onroerende staat, verkopers van nieuwe gebouwen, …

 

Meer info:

Meer info nodig? Mail ons of kom langs bij een Securex Ondernemingsloket.