Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Je statuut als zelfstandige

Vooraleer je echt van start gaat, moet je bepalen voor welk statuut je kiest. Je kan kiezen om als zelfstandige te werken in hoofdberoep, bijberoep, helper of als meewerkende partner.

Hoofdberoep of bijberoep

Als zelfstandige kan je jezelf inschrijven voor twee arbeidsregimes: in hoofdberoep of in bijberoep. De keuze om te starten als hoofd- of bijberoeper houdt heel wat verschillen in. Eerst en vooral zijn er de verschillende gevolgen van je keuze op vlak van inkomsten, sociale bijdragen en sociale bescherming.

 

Zelfstandige in hoofdberoep

Je kan als zelfstandige in hoofdberoep aan de slag indien je uitsluitend als zelfstandige actief zal zijn op de arbeidsmarkt. Je geniet dan volledig van het zelfstandigenstatuut. Je kan als zelfstandige in hoofdberoep werken indien:

 • Je enkel een zelfstandige activiteit uitoefent, zonder daarnaast een andere beroepsactiviteit uit te oefenen.
 • Je naast je zelfstandige beroep nog een andere activiteit uitoefent die niet kan worden gezien als hoofdzakelijk en die geen recht verwerft op uitkeringen, pensioen of kinderbijslag.
 • Je de pensioenleeftijd nog niet hebt bereikt of nog geen vervroegd pensioen hebt bekomen.

 

Zelfstandige in bijberoep

Je zelfstandige activiteit is een bijberoep indien je gelijktijdig, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsactiviteit uitoefent.

 • Gelijktijdig: de zelfstandige beroepsactiviteit moet gedurende dezelfde periode worden uitgeoefend als de hoofdactiviteit.
 • Je hoofdberoep wordt als gewoonlijk en hoofdzakelijk beschouwd als:
  • Je minstens halftijds werkt in de privé-sector.
  • Je minstens 6/10 leerkracht bent.
  • Je ambtenaar bent met minstens een halftijdse opdracht en minimaal al 8 maanden of 200 dagen per jaar werkt.
  • Je een vervangingsinkomen krijgt waarbij je je pensioenrechten behoudt.

Periodes van inactiviteit in je hoofdberoep kunnen ook in aanmerking worden genomen in het statuut als zelfstandige in bijberoep. Deze specifieke gevallen worden dan individueel bekeken en beoordeeld.

 

Meer info:

Vragen over de keuze van je statuut? Maak dan een afspraak bij je dichtstbijzijnde Securex Ondernemingsloket.