Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Stap 5: Vergunningen en subsidies voor starters

 

 

Uiteraard zijn er ook een heleboel zaken die je kunnen ondersteunen als startende zelfstandige of die je zelfs verplicht nodig hebt. Zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende subsidies voor starters uitgaande van de verschillende gewesten en heb je voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig.

Subsidies voor starters

Als startende ondernemer kan je beroep doen op een aantal startersaanmoedigingen die uitgaan van de federale overheid of van de verschillende gewesten. Deze kunnen het starten van je onderneming vergemakkelijken en geven je wat meer ademruimte als ondernemer.

Vergunningen om te starten

Sommige zelfstandige activiteiten vereisen een specifieke vergunning, zonder dewelke je niet mag starten. Hierbij een overzicht:

 • Ambulante handel (rondreizende ondernemer met wisselende standplaats) – een leurkaart is een verplichting, en dient verplicht aangevraagd te worden bij je ondernemingsloket.
 • Kermisactiviteiten.
 • Beroepskaart voor vreemdelingen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte en in België een zaak wensen te starten.
 • Beenhouwer – spekslager – hier heb je een vergunning nodig voor het verkopen, het te koop stellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop versnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.
 • Verkopen van eetwaren – vergunning nodig indien je voedingsmiddelen fabriceert, invoert, verhandelt, verpakt of transporteert.
 • Aannemer van openbare bouwwerken – een aannemer die overheidsopdrachten uitvoert, moet erkend zijn door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
 • Verkopen van tabaksproducten.
 • Verkopen, vervaardigen, verwerken en analyseren van alcoholhoudende dranken.
 • Handelsvestigingen van meer dan 400m² - moeten verplicht een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat.
 • Afspelen van muziek – hiervoor moet je zowel een vergunning betalen aan Sabam als een billijke vergoeding. Beiden zijn in het leven geroepen om de auteursrechten te beschermen.
 • Activiteiten binnen de voedselketen – hiervoor moet je een toelating krijgen van het voedselagentschap (FAVV).

 

Meer info:

Wil je meer weten over welke vergunningen je nodig hebt? Bekijk dan hier het overzicht van de Belgische overheid. Voor de aanvraag van de vergunningen kan je terecht bij het Ondernemingsloket van Securex.