Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Stap 3: Voorwaarden om je eigen onderneming te starten

 

 

Vooraleer je kan starten als zelfstandige, moet je wettelijk gezien eerst nog voldoen aan een aantal burgerrechtelijke- en opleidingsvoorwaarden. Deze omvatten:

  • Het meerderjarig zijn (minimum achttien jaar)
  • Het hebben van de Belgische nationaliteit of het horen bij een lidstaat vvan de Europese Economische Ruimte (EER). Is dat niet het geval? Dan heb je een beroepskaart nodig om je als zelfstandige te vestigen in België
  • Het hebben van burgerrechten. Dat betekent in de eerste plaats: nooit veroordeeld zijn voor fraude of failliet door ernstige fout.
  • Het hebben van een aantal verplichte vergunningen
  • Het bewijzen van je ondernemerscapaciteiten met een diploma of praktijkervaring (dit geldt niet voor de helper of meewerkende echtgenoot).
  • Het wettelijk bekwaam zijn