Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

De beroepskaart voor zelfstandigen

Wanneer je jezelf als zelfstandige in België wil vestigen, maar niet beschikt over de Belgische nationaliteit, noch de nationaliteit van een van de lidstaten uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of de Zwitserse nationaliteit, dan moet je beschikken over een beroepskaart.
De beroepskaart geeft je de mogelijkheid een zelfstandige activiteit uit te voeren. Een aantal categorieën zijn vrijgesteld van beroepskaart.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft
  • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte heeft (de EU-landen, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit

Procedure

Indien je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wil verkrijgen dan kan je een aanvraag indienen bij twee instanties:

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de beroepskaart is gelinkt aan je recht op verblijf in België. Indien je dat recht verliest, dan wordt de kaart ongeldig en moet ze worden terugbezorgd aan het ondernemingsloket.

Hoewel de kaart gelinkt is aan je verblijfsrecht, kan er maar een maximale geldigheidsduur worden toegekend van 5 jaar. Indien deze periode is verstreken, kan de kaart vernieuwd worden bij een ondernemingsloket. Uiteraard moet je dan nog steeds voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen en de eerdere voorwaarden.

Kost

De aanvraag van een beroepskaart kost €140,00. Daarnaast wordt bij aflevering een kost van €90,00 aangerekend per jaar dat de beroepskaart geldig is.

Hoewel de aanvraag van een beroepskaart een eerste stap is, zal deze niet volstaan om jezelf als zelfstandige te vestigen. Er moet ook voldaan worden aan de standaard basisvoorwaarden om te starten als zelfstandig ondernemer.

 

Meer info:

Meer informatie over de beroepskaarten (vrijstellingen, procedures, etc.) kan je hier vinden. Je kan uiteraard ook terecht bij een Securex Ondernemingsloket.