Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Vakbekwaamheid

Opgelet! Iedere ondernemer die een commerciële activiteit uitoefent, moet vakbekwaam zijn. Sommige beroepen vereisen specifieke beroepscompetenties. Deze kan je bewijzen met een diploma of een getuigschrift, of door praktijkervaring.

De belangrijkste beroepsgroepen waarvoor deze verplichting geldt, zijn de handel in fietsen en motorvoertuigen, bouwsector, persoonlijke verzorging, bakker-banketbakker en restauranthouder-traiteur. Deze beroepen worden ook wel ‘gereglementeerde beroepen'* genoemd. Voor deze beroepen moet je dus naast je basiskennis bedrijfsbeheer – die voor bijna alle sectoren geldt – ook een specifieke beroepskennis aantonen.

De beroepskennis bewijzen

Je kan de beroepskennis voor de gereglementeerde beroepen laten bewijzen door verschillende instanties of personen. Deze zijn ook nog eens afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm:

EenmanszaakVennootschap
  • het zelfstandig ondernemingshoofd
  • door de echtgenoot of echtgenote
  • door de partner met wie hij of zij minstens zes maanden officieel samenwoont
  • door de zelfstandig helper die bloed- of aanverwant van het ondernemingshoofd tot in de derde graad is
  • door een aangestelde die verbonden is door een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • door het orgaan van de vennootschap, zijnde de (afgevaardigd) bestuurder of de zaakvoerder
  • door een werkende vennoot belast met de technische leiding (benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad)
  • door een werknemer belast met de technische leiding (via een lastgevingsovereenkomst)

Het erkend Ondernemingsloket van Securex gaat na of je aan de voorwaarden voldoet. Wanneer een onderneming meer dan één gereglementeerde werkzaamheid uitoefent, kunnen verschillende personen voldoen aan de eisen inzake beroepskennis eigen aan elk van die werkzaamheden.

 

*De vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen m.u.v. de bouwsector is sinds 1/1/2018 afgeschaft in Vlaanderen. Deze beroepen mogen in Vlaanderen uitgeoefend worden door iedereen.